Lekker bewegen met SRO en Sportivate

Bewegen is goed voor de gezondheid en voor je brein. Daarom krijgen de kinderen 1 x per week gymles van de buurtsportcoach van SRO. De andere les wordt gegeven door de leerkracht zelf of door de specialist bewegen/Rots en Water juf Deborah. De sportivator is iemand die 2 x per week de lunchpauze organiseert met allerlei uitdagende spellen. En dat doet hij samen met de junior sportivators, kinderen die opgeleid worden om ook leuke spellen te bedenken. 

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort