Lekker bewegen met SRO en Sportivate

Bewegen is goed voor de gezondheid en voor je brein. Daarom krijgen de kinderen eén keer per week gymles van de buurtsportcoach van SRO, meester Mathijs. De andere les wordt gegeven door de leerkracht zelf of door de specialist bewegen/Rots en Water juf Deborah. De sportivator is iemand die eén keer per week de lunchpauze organiseert met allerlei uitdagende spellen.  

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort