Vreedzame School

De Windroos is een ‘Vreedzame School’

Op onze school zitten kinderen uit alle windstreken. Wij vinden al die verschillende culturen een rijkdom. Het vraagt van ons dat we kinderen leren om met respect samen te werken, te leren en te spelen. Een ‘vreedzame school’ betekent dat alle leerkrachten,  kinderen en ouders zich inzetten voor een fijne sfeer op school. Iedereen gaat op een positieve manier met elkaar om.

Samen conflicten oplossen

De kinderen leren al jong hoe ze aangeven dat ze iets niet leuk vinden. We helpen ze over hun gevoel te praten en in oplossingen te denken. Als er een keer ruzie is, lossen we het op volgens het stappenplan ‘praat het uit’. Als oudere kinderen niet zelf hun ruzie oplossen, krijgen ze hulp van de mediator of de leerkracht. Pesten pakken we direct aan. We helpen zowel het kind dat wordt gepest als de pester.

 

Regels voor een rustige en veilige leeromgeving

We willen dat iedereen zich veilig voelt op school en dat we het samen prettig hebben. Kinderen moeten in alle rust kunnen spelen, ontdekken en leren. Leerkrachten willen goed hun werk kunnen doen. Daarom hebben we regels op school. Die regels vertellen heel duidelijk hoe we met elkaar omgaan en wat gewenst en ongewenst gedrag is. We bespreken die regels regelmatig met de kinderen: houden we ons eraan of gaat er wel eens wat mis? En hoe kunnen we dat voorkomen of oplossen? Ook de ouders betrekken we hierbij.

Meer details in 

de schoolgids

2019-2021