ABC Rustenburg

De ABC-school staat voor Amersfoortse Brede Combinatie-school. Groep 6B, 7 en 8 zitten in Rustenburg. Vandaar dat we ook actief zijn in Rustenburg. 

In de wijk Rustenburg vormen we met de basisschool De Kinderhof, de kinderopvang organisatie SKA, de peuterschool en Indebuurt een netwerk.

Deze kernpartners zetten zich in voor het kind, zodat hij of zij zich optimaal en veilig mogelijk kan ontwikkelen in een leefbare en uitdagende omgeving.

Onder schooltijd en na schooltijd organiseren we activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren op het gebied van educatie, opvoeding, talenten en beweging.

Ook meedoen? Op de website van ABC staan alle activiteiten. 
Rustenburg: www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-rustenburg/activiteiten-overzicht/

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort