windroos-vervolgpagina-onderwijs

Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Maandag tot en met donderdag: 08.15 – 14.00 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 8.15-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.15-14.00 uur

De deur gaat om 8.05 uur open.
De lessen starten om 8.15 uur precies.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Schoolvakanties

Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
24 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag)
Hemelvaart
26 mei t/m 27 mei 2022
2e Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
8 juli vanaf 12.00 uur t/m 19 augustus 2022

Studie- en lesvrije dagen 2021-2022

Donderdag 16 september
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 17 november
Vrijdag 3 december
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
Vrijdag 8 april
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni 
Maandag 20 juni
Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur juli

Activiteitenplanning

Augustus/september 2021
Informatiemomenten: data volgen

Oktober 2021
Schoolkamp groep 8: 6/10 t/m 8/10
Kinderboekenweek: 6/10 t/m 17/10

December 2021
Sinterklaas: 2/12
Kerstviering: 22/12

Januari 2022
Citoweken groep 1 t/m  7

Februari 2022
Meester- /juffendag: 25/2

Maart 2021
Lentekriebels: 21/3 t/m 25/3
Verkeersexamen groep 7: 29/3

April 2021
Paasviering: 14/4
Eindtoets groep 8: 20/4 t/m 22/4
Koningsspelen: 22/4

Mei 2021
Projectweek
Avondvierdaagse: 17/5 t/m 20/5
Entreetoets groep 7

Juni 2021
Schoolreis: 15/6
Citoweken groep 1 t/m 7

Juli 2019
Doorschuiven groepen: 29/6
Kennismakingsochtend VO: 29/6
Afscheid groep 8: 5/7

Contactmomenten

Spreekweek
Groep 4 – 8: 13/09 t/m 17/09
Groep 1 – 3: 11/10 t/m 15/10
Groep 1 –  8: 21/02 t/m 25/02
Groep 1  – 7: 27/06 t/m 01/07

Rapport
18 februari 2022
24 juni 2022

Buitenschoolse opvang

In ons schoolgebouw in Liendert, De Zonneparel, zit ook de buitenschoolse opvang van het Kinderservicehotel. Wij werken intensief met hen samen. Dat biedt rust voor uw kinderen en gemak voor u.

Dagelijks vangen kundige en betrokken KSH-medewerkers voor en na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen bent u ook welkom bij KSH. Voor meer informatie, kijkt u op de website.

In ons schoolgebouw in Rustenburg, Furglerplein, biedt Ska Kinderopvang BSO aan. Wilt u meer weten, ga dan naar de website.
Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te maken.

Meer details in 

de schoolgids

2019-2021