windroos-vervolgpagina-onderwijs

Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Maandag tot en met donderdag: 08.15 – 14.00 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 8.15-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.15-14.00 uur

De deur gaat om 8.05 uur open.
De lessen starten om 8.15 uur precies.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Schoolvakanties

Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021 (inclusief Hemelvaart)
2e Pinksterdag
24 mei  2021
Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus 2021

Studie- en lesvrije dagen 2020-2021

Donderdag 17 september
Woensdag 18 november
Maandag 7 december
Maandag 11 januari
Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari
Vrijdag 19 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 18 juni
Vrijdag 25 juni 
Maandag 28 juni
Vrijdagmiddag 16 juli

Activiteitenplanning

Augustus/september 2020
Informatiemomenten: data volgen

Oktober 2020
Schoolkamp groep 8: 7/10 t/m 9/10
Kinderboekenweek: 30/09 t/m 09/10

December 2020
Sinterklaas: 4/12
Kerstviering: 16/12

Januari 2021
Citoweken groep 1 t/m  7

Februari 2021
Meester- /juffendag: 19/2

Maart 2021
Lentekriebels: 15/3 t/m 19/3
Paasviering: 31/3

April 2021
Verkeersexamen groep 7: 15/4
Eindtoets groep 8: 20/4 t/m 224
Koningsspelen: nog te bepalen

Mei 2021
Avondvierdaagse: 17/5 t/m 20/5
Entreetoets
Schoolreis: nog te bepalen

Juni 2021
Citoweken groep 1 t/m 7

Juli 2019
Doorschuiven groepen: 7/7
Kennismakingsochtend VO: 7/7
Afscheid groep 8: 12/7

Contactmomenten

Spreekweek
Groep 5 – 8: 14/09 t/m 18/09
Groep 1 – 4: 12/10 t/m 16/10
Groep 1 –  8: 15/02 t/m 19/02
Groep 1  – 7: 5/07 t/m 9/07

Rapport
12 februari 2021
2 juli 2021

Buitenschoolse opvang

In ons schoolgebouw in Liendert, De Zonneparel, zit ook de buitenschoolse opvang van het Kinderservicehotel. Wij werken intensief met hen samen. Dat biedt rust voor uw kinderen en gemak voor u.

Dagelijks vangen kundigen en betrokken KSH-medewerkers voor en na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen bent u ook welkom bij KSH. Voor meer informatie, kijkt u op de website.

In ons schoolgebouw in Rustenburg, Furglerplein, biedt Ska Kinderopvang BSO aan. Wilt u meer weten, ga dan naar de website.
Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te maken.

Meer details in 

de schoolgids

2019-2021