windroos-vervolgpagina-onderwijs

Praktische informatie

Praktische informatie

Hieronder vindt u informatie over onder meer: schooltijden, vakanties, studiedagen en buitenschoolse kinderopvang. Meer praktische informatie vindt u in de schoolgids [link naar de schoolgids]

 

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

Maandag tot en met donderdag: 08.15 – 14.00 uur

Vrijdag:

groep 1 t/m 4: 8.15-12.00 uur

groep 5 t/m 8: 8.15-14.00 uur

De deur gaat om 8.05 uur open.

De lessen starten om 8.15 uur precies.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de regio ‘midden’. Wij volgen voor vakanties de richtlijnen voor deze regio. De kinderen hebben vrij op de normale landelijke feestdagen en op studiedagen van het team

Schoolvakanties

Herfstvakantie

16-10 t/m 20-10-2023

Kerstvakantie

25-12 t/m 05-01-2024

Voorjaarsvakantie

19-02 t/m 23-02-2024

Goede Vrijdag en Pasen29-03 t/m 01-04-2024

Meivakantie

29-04 t/m 10-05-2024 (dit is inclusief

Hemelvaart op 09-05-2024)

2e Pinksterdag

20-05-2024

Zomervakantie

15-07 t/m 23-08-2024

studie- en lesvrije dagen 2023-2024

Dinsdag               05-09

Donderdag          05-10

Woensdag           15-11

Vrijdag                 02-02

Maandag             05-02

Dinsdag               06-02

Dinsdag               09-04

Woensdag           10-04

Donderdag          20-06

Vrijdag                 21-06

Maandag             24-06     

Activiteitenplanning

Augustus/september 2023
Informatiemoment per klas

Schoolkamp groep 8: 20-09 t/m 22-09
Oktober 2023

Kinderboekenweek: 04-10 t/m 15-10

December 2023
Sinterklaas: 04-12

Kerstviering: 20-12
Januari 2024

Schoolfotograaf: 11-01
Citoweken groep 1 t/m 7
Februari 2024

Doorstroomtoets 12-02
Maart 2024
Lentekriebels: 18-03 t/m 22-03

Paasviering: 28-03
Verkeersexamen groep 7: 26-03

April 2024

Koningsspelen: 26-04
Mei 2024

Avondvierdaagse: 13-05 t/m 16-05

Ouderavond Vreedzaam ZP: 28-05

Juni 2024

Schoolreis: 19-06
Citoweken groep 1 t/m 7
Juli 2024

Afscheid groep 8: 09-07
Doorschuiven groepen: 10-07

Kennismakingsochtend VO: 10-07

Meester- / juffendag 11-07

Contactmomenten
Startgesprekken / Spreekweek
Groep 3 – 8: 04 t/m 08-09

Groep 1 – 2: 09 t/m 13-10
Groep 1 – 8: 12 t/m 16-02

Groep 1 – 7: 01 t/m 05-07

Rapport

rapport 1 – 16-02

rapport 2 – 28-06

Buitenschoolse opvang

Uw kind kan voor en na schooltijd terecht bij een van de onderstaande BSO’s. Zij zitten bij ons in het gebouw. Dat is handig voor u en uw kind.

Voor informatie en aanmelden: tel: 033 – 479 32 80.

  • BSO locatie Rustenburg, SKA Kindercentrum Domino

Voor informatie en aanmelden: tel: 033 – 470 13 03.

Op school liggen brochures met informatie over de BSO’s. Hierin staat ook hoe u uw kind aanmeldt. Er zijn in de wijk nog meer BSO’s, De keuze is uiteraard aan u.

 

Overheid vergoedt deel kosten opvang

De overheid vergoedt een deel van de kosten voor voorschoolse en naschoolse opvang. Bij de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

 

Buitenschoolse opvang

Uw kind kan voor en na schooltijd terecht bij een van de onderstaande BSO’s. Zij zitten bij ons in het gebouw. Dat is handig voor u en uw kind.

Voor informatie en aanmelden: tel: 033 – 479 32 80.

  • BSO locatie Rustenburg, SKA Kindercentrum Domino

Voor informatie en aanmelden: tel: 033 – 470 13 03.

Op school liggen brochures met informatie over de BSO’s. Hierin staat ook hoe u uw kind aanmeldt. Er zijn in de wijk nog meer BSO’s, De keuze is uiteraard aan u.

 

Overheid vergoedt deel kosten opvang

De overheid vergoedt een deel van de kosten voor voorschoolse en naschoolse opvang. Bij de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Meer details in
de schoolgids

2024-2025