windroos-vervolgpagina-onderwijs

Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Maandag tot en met donderdag: 08.15 – 14.00 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 8.15-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.15-14.00 uur

De deur gaat om 8.05 uur open.
De lessen starten om 8.15 uur precies.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Schoolvakanties

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
7  april t/m 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag)
Hemelvaart
18 mei t/m 19 mei 2023
2e Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
10 juli vanaf 12.00 uur t/m 18 augustus 2023

Studie- en lesvrije dagen 2022-2023

Donderdag 16 september
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 16 november
Maandag 6 februari 
Dinsdag 7 februari
Donderdag 6 april
Vrijdag 21 april 
Donderdag 15 juni 
Vrijdag 16 juni
Woensdag 28 juni
Activiteitenplanning

Augustus/september 2022
Informatiemoment per klas: data volgen
Schoolkamp groep 8: 26 t/m 28/9

Oktober 2022
Kinderboekenweek: 5/10 t/m 16/10

December 2022
Sinterklaas: 5/12
Kerstviering: 22/12

Januari 2023
Citoweken groep 1 t/m  7

Februari 2023
Maart 2023
Lentekriebels: 20/3 t/m 24/3
Verkeersexamen groep 7: 28/3
Schoolfotograaf: 8/3

April 2023
Paasviering: 5/4
Eindtoets groep 8: 18/4 t/m 20/4
Koningsspelen: n.t.b

Mei 2023
Projectweek: 8/5 t/m 12/5
Avondvierdaagse: n.t.b.
Entreetoets groep 7

Juni 2023
Schoolreis: 14/6
Citoweken groep 1 t/m 7

Juli 2023
Doorschuiven groepen: 27/6
Kennismakingsochtend VO: 27/6
Afscheid groep 8: 4/7

Contactmomenten

Spreekweek
Groep 4 – 7: 29-08 t/m 02-09
Groep 1 – 3: 17-10 t/m 21-10
Groep 1 – 8: 20-02 t/m 04-02
Groep 1 – 7: 26-06 t/m 30-06

Rapport
17 februari 2023
23 juni 2022

Buitenschoolse opvang

In ons schoolgebouw in Liendert, De Zonneparel, zit ook de buitenschoolse opvang van het Kinderservicehotel. Wij werken intensief met hen samen. Dat biedt rust voor uw kinderen en gemak voor u.

Dagelijks vangen kundige en betrokken KSH-medewerkers voor en na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen bent u ook welkom bij KSH. Voor meer informatie, kijkt u op de website.

In ons schoolgebouw in Rustenburg, Furglerplein, biedt Ska Kinderopvang BSO aan. Wilt u meer weten, ga dan naar de website.
Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te maken.

Meer details in 

de schoolgids

2019-2021