windroos-vervolgpagina-ouders

Extra ondersteuning of extra uitdaging

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Die ondersteuning krijgt het dan van de eigen leerkracht, die verlengde instructie geeft aan de ‘instructietafel’. De ondersteuning kan ook door een andere leerkracht, een onderwijsassistent of stagiaire worden gegeven.

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is er op onze school een doorlopend, uitdagend programma: eén keer per week krijgen zij buiten de groep instructie en begeleiding van de leerkracht die verantwoordelijk is voor het plusprogramma voor leersterke kinderen.

Daarnaast zijn er buiten de school ook extra mogelijkheden:

  • De Prachtklas, voor achtstegroepers die meer praktisch leren, in samenwerking met vmbo Het Element. Zij gaan eén middag per week aan de slag met gelijkgestemden
  • De Plusklas, voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8, samen met het Farel College
  • De Masterclass, voor leerlingen van groep 8 die zeer waarschijnlijk uitstromen op VWO+ niveau, in samenwerking met het Corderius College
  • De Ta(a)lentklas, voor kinderen van groep 7 en 8 die door extra (begrijpend)lezen en woordenschatondewijs hun uitstroomniveau verhogen naar HAVO of VWO. Dit is na schooltijd 2 uur extra les. 
  • Lyceo, voor kinderen van groep 8 die door extra huiswerklessen hun uitstroomniveau willen verhogen of willen vasthouden. Dit is
    2 x per week 5 kwartier. 

Voor deze klassen wordt het kind geselecteerd door leerkracht en ib’-er, in overleg met de ouder(s).

Dyslexie
Voor kinderen die moeite hebben met leren lezen, of dyslexie hebben, werken we planmatig om het lezen te verbeteren.

Inhaalsubsidie en NPO-gelden
Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben we extra subsidie van het Rijk gekregen om de opgelopen achterstanden tijdens corona weg te werken. Dit doen we zowel onder schooltijd als na schooltijd. Vanuit de NPO-gelden werken we o.a. aan de verbetering van ons rekenonderwijs.

Interesse?

Bezoek onze school!