windroos-vervolgpagina-ouders

Extra ondersteuning of extra uitdaging

Ieder kind verdient onderwijs op maat

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarom verdient ieder kind onderwijs op maat. Het kan zijn dat een kind moeite heeft met bijvoorbeeld lezen en spellen of dat het juist heel makkelijk leert. In beide gevallen bieden we extra ondersteuning.

 

Meer- en hoogbegaafde kinderen

Kinderen die (erg) goed kunnen leren, vragen extra aandacht en ondersteuning. Onze leerkrachten houden de prestaties en behoeften van deze kinderen extra in de gaten. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen hebben we speciale lesstof, naast de normale lessen. Deze opdrachten zijn moeilijker.

 

Moeite met lezen en spellen en dyslexie

kinderen die lezen en spellen moeilijk vinden, krijgen aangepast lees- en lesmateriaal. We volgen de lees- en spellingontwikkeling van de kinderen op de voet. Kinderen met een taalachterstand kunnen hulp krijgen van de logopediste. Voor de logopediste is een verwijzing van de huisarts nodig. Als uw kind grote moeite heeft met lezen en spellen, is het misschien dyslectisch. Een psycholoog of orthopedagoog kan dyslexie vaststellen of uitsluiten met onderzoek.

 

Extra ondersteuning buiten school

Onze leerkrachten en de intern begeleider zorgen ervoor dat uw kind op school de juiste begeleiding krijgt. Daarnaast zijn er verschillende organisaties waar kinderen buiten schooltijd welkom zijn voor extra hulp of uitdaging

 

  • Huiswerkbegeleiding

Sommige kinderen hebben in groep 8 een steuntje in de rug nodig waardoor ze beter naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Voor die kinderen is er huiswerkbegeleiding (twee keer per week 5 kwartier) door het huiswerkinstituut ‘Lyceo’.

 

  • Ta(a)lentenklas

Kinderen van groep 7 en 8 kunnen meedoen aan de ta(a)lentklas. Na schooltijd krijgen ze op één dag in de week twee uur extra les in taal en (begrijpend) lezen. Hierdoor komen de kinderen beter beslagen ten ijs in het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO).

 

  • Plusklas Farel en Masterclass Corderius

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen in groep 7 en 8 die extra willen leren zijn er de in Plusklas van het Farel College en de Masterclass van het Corderius College in Amersfoort. Kinderen verdiepen zich daar in onderwerpen buiten het normale schoolprogramma.

 

  • Prachtklas

De prachtklas is een klas voor kinderen uit groep 8 die waarschijnlijk naar het VMBO basis/kader gaan. We merken dat deze leerlingen soms moeite hebben met de kennisvakken in groep 8. Vaak hebben ze meer praktische talenten. In de Prachtklas krijgen kinderen alle ruimte om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

De leerkracht bepaalt in overleg met de intern begeleider en de ouder(s)/verzorger(s) welke kinderen in aanmerking komen voor de extra begeleiding

 

Speciaal (basis)onderwijs

Soms is uw kind beter op zijn of haar plek in het speciaal onderwijs [link naar pagina]. In ons zorg- en ondersteuningsplan [link naar pagina] staat hoe wij kinderen passend onderwijs bieden.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak