windroos-vervolgpagina-ouders

Zorgplan en ondersteuningsplan

Zorgplan en ondersteuningsplan voor passend onderwijs

In ons ‘zorgplan’ staat hoe we ervoor zorgen dat ieder kind passende onderwijs krijgt. Passend onderwijs geven, kunnen we niet alleen. We werken samen met andere scholen in Amersfoort en omgeving in het Samenwerkingsverband (SWV) de Eem.

 

Het ‘ondersteuningsplan’ beschrijft hoe SWV de Eem scholen helpt om leerlingen passend onderwijs te bieden. Zo dicht mogelijk bij het kind en het liefst op school. De schoolbesturen hebben daar met elkaar afspraken over gemaakt. Het ondersteuningsplan geeft bijvoorbeeld ook regels en handvatten voor een veilige en goede sfeer op school.

 

In het plan staat onder meer:

  • hoe we kinderen met dyslexie of dyscalculie ondersteunen
  • hoe we schoolgebouwen toegankelijk houden, werkruimtes aanpassen en hulpmiddelen regelen voor kinderen die dat nodig hebben;
  • hoe we zorgen voor een veilige leeromgeving (o.a. pestprotocol) en gedragsproblemen aanpakken
  • Welke (medische) zorg we kinderen wel en niet mogen bieden.

 

Meer weten?

Kijk dan op de website van Samenwerkingsverband (SWV) de Eem.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak