windroos-vervolgpagina-ouders

Zorgplan en ondersteuningsplan

In ons Zorgplan beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat ieder kind op onze school het bij hem of haar passende onderwijs krijgt. Passend onderwijs geven kunnen we niet alleen, daarvoor werken we samen met andere scholen in Amersfoort en omgeving, in het Samenwerkingsverband de Eem.

In het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband staat wat De Eem scholen te bieden heeft en welke afspraken de schoolbesturen in de regio met elkaar hebben gemaakt over de ‘basisondersteuning’, dat is de onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Deze afspraken gaan onder meer over:

  • ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijke schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma’s en methodes voor sociale veiligheid (onder meer Antipestbeleid) en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen

Interesse?

Bezoek onze school!