windroos-vervolgpagina-ouders

Ons onderwijs

Stevige basis en talentontwikkeling

Het is belangrijk dat een kind goed leert lezen, schrijven en rekenen. En dat het zich goed kan uitdrukken. Die talenten heb je nodig bij alles wat je in je leven doet en leert. Net als kennis van de wereld en andere culturen. Maar we geven kinderen met ons onderwijs ook handvatten om zich breed te ontwikkelen. Emotioneel, sociaal, creatief en sportief. Tijdens de lessen werken kinderen veel samen in groepjes. Als je samen oefent, leer je van elkaar. De pijlers van ons onderwijs staan hieronder.

 

Oog voor leerbehoeften

We zijn opmerkzaam en hebben oog voor leerbehoeften van kinderen. De juf of meester controleert na de uitleg of kinderen de lesstof begrijpen. Dat doet de leerkracht door vragen te stellen. Uit de antwoorden blijkt of een kind extra uitleg nodig heeft, zelfstandig aan de slag kan of toe is aan moeilijkere leerstof. Zo krijgt een kind altijd leerstof die past.

 

Extra hulp of extra uitdaging

Het ene kind is het andere niet. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig bij het leren. Andere kinderen pikken de lesstof heel snel op en hebben meer uitdaging nodig. In beide gevallen bieden we kinderen het juiste onderwijs. Onze insteek is altijd positief: we gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen. Lees meer hierover bij ‘Extra ondersteuning of extra uitdaging’ [link]

 

Woordenschatles, want taal is toegang tot de wereld

Hoe meer woorden je kent, hoe beter je leert en de wereld om je heen begrijpt. Taal is je toegang tot de wereld. Daarom besteden we veel aandacht aan het vergroten van de woordenschat. Elke week bieden we kinderen 20 nieuwe woorden en/of begrippen aan. Daarnaast is er in elke klas een woordmuur met een uitdrukking van de week en extra lastige woorden.

 

Bibliotheek in school

Als je boeken leest doe je kennis op en beleef je avonturen, gewoon vanuit je stoel. Wij zijn dan ook blij met onze bibliotheek in school. Kinderen vinden daar boeken voor verschillende leeftijden en over diverse onderwerpen. Een leesconsulent en leescoördinator houden het aanbod up to date.

 

Emotionele en sociale groei

We ondersteunen kinderen ook in hun emotionele en sociale ontwikkeling. Hoe zit je in je vel? Kun je je emoties op een goede manier uiten of verwoorden? Hoe ga je om met anderen en hoe gedraag je je in de groep. Ben je zelfverzekerd of juist onzeker? We helpen kinderen eigenwaarde te ontwikkelen. Dat doen we door te focussen op positieve punten, waar ben je goed in? En kinderen te ondersteunen in dingen die ze lastig vinden. Ook grenzen aangeven, wat mag wel en niet, helpt kinderen om te groeien.

 

Bewegen, sport en creatieve vakken

Bewegen is leuk en gezond. Kinderen krijgen 2 x per week gym. Daarnaast is Sportivate twee keer per week op het schoolplein met uitdagende spellen. Kinderen maken bij ons kennis met sport en creatieve vakken. We geven handvaardigheid en teken-, muziek- toneel- en sportlessen. Tijdens schooltijd, maar ook daarbuiten (kijk voor naschoolse activiteiten in de wijk op de website van ABC-school Liendert en ABC-school Rustenburg).

 

Gebruik van Chromebooks en tablets

We werken veel met Chromebooks en tablets bij het onderwijs. Vooral bij spelling, taal of rekenen, maar ook bij geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. Kinderen oefenen de leerstof op hun eigen niveau en krijgen direct feedback als een oefening af is. We leren kinderen hoe je het internet veilig gebruikt en hoe je informatie opzoekt. Bijvoorbeeld voor een werkstuk, een boekbespreking of een spreekbeurt.

Meer details in
de schoolgids

2024-2025