windroos-vervolgpagina-ouders

Ouderbijdrage

Basisonderwijs wordt in Nederland volledig door de overheid bekostigd. Toch zijn er uitgaven waarvoor geen geld beschikbaar gesteld wordt: activiteiten als het eindfeest, het afscheid van groep 8, de sinterklaasviering, de kerst- en paasvieringen en sportactiviteiten. Deze zijn alleen mogelijk dankzij de ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de hoogte van de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen dat iedereen deze zal betalen. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden van activiteiten, als de ouderbijdrage niet wordt betaald. U ontvangt het betalingsverzoek van de ouderraad via een factuur. Stichting Leergeld kan u tegemoet komen in de kosten. 

Let op – De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 wordt door de school geïnd. Hiervoor ontvangen de ouders informatie via de groepsleerkracht.

Meer details in
de schoolgids

2024-2025