windroos-vervolgpagina-ouders

Speciaal (basis)onderwijs

Als na intensieve begeleiding en hulp blijkt dat het op onze school niet lukt passend onderwijs te bieden, besluiten we, na onderzoek door deskundigen (orthopedagoog, GZ-psycholoog) en samen met de ouders, wat het beste is voor het kind. Binnen onze stichting is een overstap naar de Koningin Wilhelminaschool mogelijk, maar ouders kunnen natuurlijk ook voor een andere school voor sbo of so kiezen.

Zie voor details van alle facetten van passend onderwijs hoofdstuk 4 van onze schoolgids.

Interesse?

Bezoek onze school!