windroos-vervolgpagina-ouders

Speciaal (basis)onderwijs

De stap naar speciaal (basis)onderwijs

Soms kunnen we een kind geen passend onderwijs bieden op de Windroos. Ondanks intensieve begeleiding en hulp. Samen met de ouders/verzorgers zoeken we dan naar een andere oplossing. Komen we er niet uit, dan biedt SWV (samenwerkingsverband) de Eem hulp bij de zoektocht naar passend onderwijs. Meer hierover leest u bij Zorgplan passend onderwijs. [link naar deze pagina]

 

Koningin Wilhelminaschool

Onderzoek door een orthopedagoog of GZ-psycholoog kan uitwijzen dat speciaal (basis)onderwijs de beste optie is voor een kind. Mocht dit zo zijn dan gaan we daarover in gesprek met de ouders/verzorgers. Binnen onze stichting kunnen kinderen overstappen naar de ‘Koningin Wilhelminaschool’ Hier leren kinderen in kleine groepjes. Ze krijgen hun eigen leerplan dat past bij hun ontwikkeling. U bent natuurlijk vrij om zelf te kiezen voor een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak