Onze groepen in 2023 - 2024

Kleine klassen meer aandacht

Op de Windroos houden we de klassen zo klein mogelijk. Kinderen krijgen hierdoor meer aandacht. En kleine groepen zorgen voor een kalme sfeer. Onze kleutergroepen bestaan uit 15 tot maximaal 24 kleuters. Bij de andere groepen streven we naar tussen de 20 en 25 kinderen. Zijn de klassen groter? Dan zorgen we voor dubbele bezetting op 1 of 2 dagen. 

 

Extra begeleiding

Soms hebben we ook twee leerkrachten op een groep om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben goed te kunnen begeleiden.

 

Twee locaties in Liendert en Rustenburg

De Windroos heeft gebouwen op twee locaties. De kinderen van groep 1 t/m 6A zitten in het gebouw ‘De Zonneparel’ in Liendert. De kinderen van groep 6B, 7 en 8 krijgen les in het gebouw op het Fürglerplein in Rustenburg

 

De groepsindeling in 2022-2023

 Groep 1 | Boer Boris-klas           

Groep 1-2 | Rupsje Nooitgenoeg-klas     

Groep 2 | Kleine Beer-klas       

Groep 3A

Groep 3B            

Groep 4           

Groep 5           

Groep 6          

Groep 7A          

Groep 7B            

Groep 8

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort