Bibliotheek op School

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen
Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen. 

De Bibliotheek op School
Daarom zijn we blij met onze goed ingerichte bibliotheek met mooie boeken, zowel verhalend als informatief.  De bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo  de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. De leesconsulent van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met de leescoördinator juf Julia en juf Anja  voor dat alle groepen van De Windroos met plezier gaan lezen! Op avontuur in de school of thuis. 

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort