Onze identiteit

De Windroos is een christelijke school. We laten ons inspireren door onze christelijke achtergrond. Dit is voor ons een belangrijke basis om vanuit respect en nieuwsgierigheid ouders en kinderen met andere geloven te ontmoeten. En vooral te zoeken in wat ons gezamenlijk vertrekpunt is: kinderen laten opgroeien in een respectvolle, zorgzame en uitdagende omgeving. 

We vertellen de kinderen Bijbelverhalen en praten er met hen over: wat leren we van deze verhalen, en van vergelijkbare verhalen uit andere wereldgodsdiensten? Onze christelijke identiteit is ook merkbaar bij de start en/of afsluiting van de dag en bij onze lunch. 

We vieren de christelijke feesten, we houden maandvieringen en besteden vanuit nieuwsgierigheid en respect aandacht aan de feesten uit andere godsdiensten. Voor de maandviering en de viering van christelijke feesten nodigen we u regelmatig uit om dit mee te beleven.

Interesse?

Bezoek onze school!