Onze identiteit

Op onze christelijke school is iedereen welkom

De Windroos is een christelijke school. Vanuit onze christelijke waarden bieden we een warm welkom aan alle kinderen. We stimuleren kinderen om respect te tonen voor andere geloven; om nieuwsgierig te zijn naar elkaars cultuur en gebruiken. Met een open blik naar de wereld kijken, dat is wat we kinderen meegeven.

 

Zoeken naar verbinding

In de klas vertellen we Bijbelverhalen. Elke vier weken is er een ander thema, bijvoorbeeld ‘stilte’ of ‘wijsheid’. Samen denken we na over deze thema’s. We zingen liedjes en bidden. We zoeken naar waardes die ons verbinden, zoals respect, eerlijkheid en iets over hebben voor elkaar. Alle leerlingen doen mee aan de godsdienstles

 

Samen vieren

Eens per maand hebben we de ‘maandviering’. Met muziek, verhalen en toneel sluiten we de maand af. De invulling verschilt per keer. Ook met Kerst en met Pasen vieren we samen feest. We bereiden de christelijke vieringen voor met de kinderen tijdens de godsdienstlessen. Als het even kan, nodigen we ouders uit om bij de vieringen te zijn. We besteden in de godsdienstlessen ook aandacht aan vieringen van andere geloven.

 

Kom je ons helpen?

Bij het organiseren van vieringen en andere activiteiten, komen we altijd handen tekort. Dus fijn als u wilt helpen. En leuk voor uw kind. Lees hier meer over helpen op school [link naar OR]

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak