windroos-vervolgpagina-ouders

Ouderraad

De ouders van de Ouderraad helpen mee met de organisatie van veel activiteiten op school. Wij ouders willen op deze manier de leerkrachten helpen naar school gaan nóg leuker te maken voor de kinderen!

Een paar voorbeelden van activiteiten: zijn het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasviering, de avondvierdaagse en de sportactiviteiten, de schoolreis en het eindfeest groep 8.

Naast deze praktische zaken wil de Ouderraad de brug zijn tussen de ouders en de schoolorganisatie. Als er leuke of minder leuke onderwerpen zijn die aandacht nodig hebben kan dit doorgegeven worden aan de Ouderraad. De Ouderraad kan samen met de schoolleiding helpen een oplossing voor een probleem te vinden of juist zorgen voor een gezellige activiteit waar misschien behoefte aan is.
De Ouderraad draagt ook een steentje bij aan: het veilig naar school gaan, je veilig voelen op school, een schone en gezonde omgeving voor de kinderen op school creëren. Wat vindt u goed gaan? Wat kan er beter? Welke ideeën heeft u? Laat ons weten wat u bezig houdt!
Wilt u ook meehelpen in de Ouderraad? Graag! Meldt u zich aan bij de juf Tonia

Meer details in
de schoolgids

2024-2025