Communicatie

Contact met u als ouders vinden we belangrijk. U weet veel van uw kind en gaan hierover graag met u in gesprek. We informeren u over hoe wij werken. Daarom hebben we verschillende manieren om met u te communiceren. 

Halen en brengen

Jonge kinderen gaan nog niet zelfstandig naar school. Het halen en brengen is een informeel moment om elkaar te  ontmoeten, en kort iets uit te wisselen. Natuurlijk beginnen we wel op tijd met de les. 

Wekelijkse nieuwsbrief 

Wekelijks ontvangt u in de Parro-app de nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden over activiteiten die hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. Onze rubriek Onderwijzer informeert u over hoe wij werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, organisatie en communicatie. 

Ouderinformatiemiddag

Aan het begin van het schooljaar nodigen we u na schooltijd uit om kennis te maken met de leerkracht en om u te informeren  over de werkwijze in de groep, de leerstof, de methodes, etc. Tijdens het schooljaar houden wij voor de ouders van de groepen 7 en 8 nog een extra informatieavond, die gaat over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Startgesprekken

In één van de eerste weken van het schooljaar voeren we startgesprekken met u als ouder. Vanaf groep 4 is uw kind er ook bij. In dit gesprek bespreken we de wensen en verwachtingen ten aanzien van uw kind, zodat we er een fijn en leerzaam schooljaar voor uw kind kunnen maken. 

Spreekweek

Drie keer per jaar organiseren wij een spreekweek. We willen u graag minimaal 2 keer spreken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Wilt u de leerkracht tussentijds spreken? Maakt u hiervoor dan een afspraak. 

Kijken in de klas 

Het is leuk om af en toe iets mee te maken van de dagelijkse schoolpraktijk. Daarom nodigen we u af en toe uit om aan het begin of aan het eind van de dag  te laten zien waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. 

Parro

Dit is een app waarmee we dagelijks, wekelijks een kort berichtje sturen, soms een foto om een beeld te geven van wat de kinderen aan het leren zijn. 

Rapporten

U ontvangt twee maal per jaar een rapport. Dit geeft een overzicht van de vorderingen in het leerproces in de afgelopen periode. 

Koffie-ochtenden

1 x per maand is er een teamlid die u informatie geeft over het leren van kinderen. We doen dit interactief, zodat u ook ervaart hoe de kinderen leren. 

Informatiekaart

Aan het begin van het jaar ontvangt u een informatiekaart met allerlei wetenswaardigheden. 

Schoolgids

1 x per 2 jaar ontvangt u de schoolgids. 

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort