Communicatie

Zo houden we contact

We houden op verschillende manieren contact met u. We informeren u via deze website, onze schoolgids [link] en onze Facebook [link] en Instagram [link] pagina’s. Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport en we gaan regelmatig met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Hieronder leest u hoe we nog meer contact houden en informatie delen.

 

  • Informatiekaart

Ieder jaar maken we een informatiekaart (online en op papier). Hierop staat onder meer: welke juffen en meesters op welke groep werken, schooltijden, studie- en lesvrije dagen, het gymrooster en de activiteitenplanning. Handig om bij de hand te houden. Bekijk hier de informatiekaart [link naar pdf van de actuele informatiekaart]

 

  • Parro-app

Via de Parro app houden we u snel en veilig op de hoogte. Via deze app delen leerkrachten in een besloten omgeving foto’s en nieuws met ouders/verzorgers.

 

  • Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief leest u van alles over activiteiten op school. We delen nieuws vanuit het team en over de MR (Medezeggenschapsraad) en we informeren u over projecten en vieringen.

 

  • Halen en brengen

Jonge kinderen gaan nog niet zelfstandig naar school. Het halen en brengen is een ontspannen moment om elkaar te  ontmoeten, en kort iets uit te wisselen. We beginnen wel op tijd met de les.

 

  • Informatiebijeenkomsten

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een bijeenkomst voor ouders/verzorgers. In oktober is er een extra informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8. Deze gaat over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

  • Startgesprek

In het begin van het jaar nodigen we ouders/verzorgers uit voor een ‘startgesprek’ met de juf of meester van hun kind. Vanaf groep 5 zitten de kinderen er ook bij. Tijdens het startgesprek wil de leerkracht een goed beeld krijgen van uw kind. Daarom is dit gesprek verplicht

 

  • Spreekweek

Drie keer per jaar organiseren we een ‘spreekweek’. U krijgt in die week een afspraak met de juf of meester van uw kind. De leerkracht bespreekt dan hoe het met uw kind gaat op school.

 

Vragen of zorgen? Maak een afspraak!

Heeft u tussentijds vragen over de ontwikkeling van uw kind? Is er thuis iets veranderd of maakt u zich zorgen? U kunt altijd een afspraak maken [link naar contactpagina] met de juf of meester om hierover te praten.

 

Kijkmomenten, koffie-ochtenden en klankbordgroep

  • Een kijkje nemen in de klas? Bij de Windroos kan dat vijf keer per jaar. Dan zijn alle ouders ’s morgens van harte welkom in de klas. De kinderen laten zien waarmee ze bezig zijn of wat ze hebben gemaakt.
  • Acht keer per jaar is er een koffie-ochtend. In een half uurtje praten we ouders/verzorgers bij over hoe en wat hun kinderen leren.
  • Een paar keer per jaar nodigen we ouders/verzorgers uit om te praten over belangrijke thema’s. Denk aan: huiswerkbeleid, pesten op school, etc. Met de input van de klankbordgroep kunnen we onze school en ons onderwijs steeds beter maken.

 

 

 

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort