windroos-vervolgpagina-onderwijs

Verlof, naar de dokter of ziek

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor dit verlofformulier gebruiken. ls uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren.

Ziekmeldingen graag tussen 7.50 en 8.05 uur (graag telefonisch of via Parro als u niemand kunt bereiken).

Meer details in 

de schoolgids

2019-2021