windroos-vervolgpagina-onderwijs

Verlof, naar de dokter of ziek

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor dit verlofformulier gebruiken. ls uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren.

Ziekmeldingen graag tussen 7.50 en 8.05 uur (graag telefonisch of via Parro als u niemand kunt bereiken). Als er geen corona is, houden we als richtlijn aan: ziekmelding als kinderen koorts of diarree hebben. Mocht uw kind tijdens schooltijd ziek worden, dan nemen we altijd contact met u op. 

Meer details in
de schoolgids

2024-2025