windroos-vervolgpagina-ouders

Midden- en bovenbouw

Wij geloven in een brede ontwikkeling van kinderen. Leervakken zoals lezen, taal, spelling en rekenen staan dagelijks op het programma. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen wekelijks terug net zoals de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid, drama en muziek. Jaarlijks hebben we een speerpunt en wordt een vak gedurende 6 weken door een vakdocent van NEOS gegeven. Alle groepen krijgen twee keer per week gym, van de buurtsportcoach of van hun eigen leerkracht. Media-educatie, Engels en verkeer maken het pakket compleet

Interesse?

Bezoek onze school!