windroos-vervolgpagina-ouders

Midden- en bovenbouw

Groep 3 t/m 8: verdiepen van kennis en talent

In de groepen 3 t/m 5 leggen we een stevige basis voor (begrijpend) lezen, taal, spelling en rekenen. In de hogere groepen versterken de kinderen hun kennis en talenten. Zo worden ze steeds beter in deze vakken. Daarnaast besteden we aandacht aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. We bieden die vakken in samenhang aan, dan pikken kinderen de informatie makkelijker op..

Creativiteit en bewegen

Bij de Windroos is volop tijd en ruimte voor creativiteit en bewegen. We maken kinderen enthousiast voor tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Twee keer per week krijgen ze gymles van de buurtsportcoach of van hun eigen leerkracht. Media-educatie, Engels en verkeer maken ons lesaanbod compleet.

Onderwijs op maat

Kinderen ontdekken tijdens de lessen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden. Onze leerkrachten zijn betrokken en opmerkzaam. Zij houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Daarnaast toetsen we regelmatig de voortgang van uw kind in taal, rekenen en lezen. Afhankelijk van het resultaat herhalen we de leerstof of geven we moeilijkere opdrachten. Zo krijgt uw kind onderwijs op maat.

 

Engelse les

Jonge kinderen leren makkelijk een nieuwe taal. Daarom krijgen kinderen vanaf groep 5, één keer per week Engelse les. Het accent ligt op Engels spreken, begrijpen en het vergroten van je woordenschat.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 maken u en uw kind de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. De schoolkeuze voor uw kind is een belangrijke beslissing. Wij adviseren u en kijken breed naar de ontwikkeling en toetsresultaten van uw kind. Welke vorm van voortgezet onderwijs past goed bij uw kind en biedt de beste groeikansen? Op deze vraag vinden we samen het antwoord.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak