windroos-vervolgpagina-ouders

Onze ouders

Samen helpen we uw kind vooruit

Wij hechten veel waarde aan een fijne samenwerking met ouders/verzorgers. U kent uw kind als geen ander. Met uw ervaringen en kennis helpt u ons uw kind beter te begrijpen. Wij vinden het daarom belangrijk om u regelmatig te spreken. Allereerst tijdens ouderavonden en gesprekken over uw kind, maar ook bij vieringen en activiteiten, als bezoeker of als helper. U weet dan hoe het eraan toe gaat op school en u ziet waar uw kind mee bezig is. Kinderen voelen zich gelukkiger en behalen betere resultaten als ze thuis steun krijgen en gemotiveerd worden.

 

Helpt u ons onderwijs leuk en spannend te houden?

Zonder de enthousiaste inbreng van ouders/verzorgers zou het een stuk saaier zijn op school. Zij helpen bij het organiseren van vieringen, activiteiten en projecten. De dingen die school extra leuk en verrassend maken. Ouders/verzorgers doen, denken en beslissen mee in de ouderraad en de medezeggenschapsraad 

 

 Meer details in
de schoolgids

2024-2025