windroos-vervolgpagina-onderwijs

Privacy en privacyreglement

Op de Windroos  gaan we (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We leggen in onze administratie gegevens vast die nodig zijn om kinderen onderwijs te kunnen geven en ze te kunnen begeleiden. We registreren hun resultaten en doen verslag van de begeleiding. We slaan deze gegevens beveiligd op en niet iedereen mag er zomaar bij. We controleren jaarlijks of ze nog kloppen.

We gebruiken op school ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van dat materiaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlinginformatie delen we alleen met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling wettelijk verplicht is.

Hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen staat in het privacyreglement. U kunt dit bij de directie opvragen. Natuurlijk kunt u daar ook terecht met uw vragen over privacy.

Toestemming via Parro

Jaarlijks vragen we u toestemming  of uw kind op een foto in Parro, de nieuwsbrief, in de schoolgids, social media en op de website geplaatst mogen worden. 

Meer details in
de schoolgids

2024-2025